Listaa kaikki tuotteet  Taide ja musiikki  Historia, kulttuuri ja maantiede
 Wicanda Oy
« takaisin
Copyright
 
Avaamalla www.kirjapalvelu.fi World Wide Web (jäljempänä www)-sivun käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavassa esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

Kustantajain Kirjapalvelu Aaro Turunen (jäljempänä KKPAT) www-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti © 2006 Kustantajain Kirjapalvelu Aaro Turunen. KKPAT pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin ole sivuilla mainittu.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman KKPAT:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin KKPAT:n www-sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen avaamista.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS, Weilin+Göös, W+G, Kustannusosakeyhtiö Tammi, TAMMI sekä W+G:n ja Tammen logot ja liikemerkit ja muut kustantajien tavaramerkit ja tuotteiden ja palvelujen nimet ovat asianomaisten kustantajien tavaramerkkejä. KKPAT www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. KKPAT ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. KKPAT varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja estää pääsyn sivuille. KKPAT ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin KKPAT:n www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin KKPAT:n toimesta.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa KKPAT:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

• KKPAT:llä on oikeus julkaista lähetetty aineisto.
• Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista.
• Käyttäjä on vastuussa KKPAT:lle kaikista kuluista, jotka aihetuvat KKPAT:lle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista KKPAT:tä tai KKPAT:n www-sivuilla esiintyviä kustantajia tai muita tahoja kohtaan kohtaan.
• Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia KKPAT:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa KKPAT:lle voi KKPAT halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai KKPAT:n tuotteeseen tai palveluun.
« takaisin
BONNIER
Books Finland
 © 2006 Wicanda Oy | Käyttöehdot | Palaute