Listaa kaikki tuotteet  Taide ja musiikki  Historia, kulttuuri ja maantiede
 Wicanda Oy
« takaisin
Käyttöehdot
 
Yleistä
Kustantajain kirjapalvelu Aaro Turunen (jäljempänä KKPAT) World Wide Web –sivuilla (jäljempänä www-sivut) kerätään ainoastaan käyttäjien vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja. Käyttäjistä ei tallenneta mitään henkilötietoja, jos he ainoastaan selailevat www-sivujamme kirjoittamatta henkilötietojaan niille www-sivuilla varattuihin paikkoihin.
Eräät KKPAT:n www–sivuilla tarjotuista palveluista edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi tuotteiden tilaaminen, asiakaspalaute sekä kilpailuihin ja kyselyihin osallistuminen. Kerättäviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Henkilötietojen rekisteröinnissä menetellään henkilölain edellyttämällä tavalla. KKPAT, Kustannusosakeyhtiö TAMMI (jäljempänä TAMMI) sekä Weilin+Göös (jäljempänä W+G) noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

Henkilötietojen rekisteröinti tuotteita tilattaessa
KKPAT:n www-sivujen palveluiden käyttäjien henkilötiedot. W+G:n kustantamien kirjojen ja muiden tuotteiden tilaajat ovat W+G:n/SanomaWSOY -konsernin asiakasrekisterissä. Tammen kustantamien kirjojen ja muiden tuotteiden tilaajat ovat Tammen asiakasrekisterissä. Asiakasrekistereissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tammella ja W+G:llä ja niiden kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta KKPAT:n, W+G:n tai Tammen Asiakaspalveluun.

Henkilötietojen rekisteröinti muissa tilanteissa
KKPAT:n www–sivuilla olevien kilpailujen, lukijapalautteen tms. yhteydessä kerättävät henkilötiedot ovat W+G:n ja Tammen markkinointirekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään ainoastaan suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin. KKPAT:n www–sivuilla yllämainituissa tilanteissa henkilötietojaan jättävä käyttäjä voi kieltää tietojensa käyttämisen näihin tarkoituksiin ilmoittamalla siitä KKPAT:n Asiakaspalveluun.

Rekisteriselosteet ja henkilörekisterilain mukaiset yhteydenotot
Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävissä osoitteessa Weilin+Göös Oy, Kappelitie 8, PL 123, 02201 Espoo, asiakaspalvelu@wg.fi. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Urho Kekkosenkatu 4-6, PL 410, 00101 Helsinki, suurteos@tammi.net. Kielto- ja tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä joko henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai kirjallisina ja allekirjoitettuina postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

Henkilötietojen käyttö alle 18-vuotiaiden kohdalla
KKPAT edellyttää www–sivuillaan, että alle 18-vuotiaat hankkivat tuotteiden tilauksiin holhoojansa suostumuksen. Alle 18-vuotiaille suunnatuilla sivuilla henkilötietoja voidaan kerätä kilpailuun osallistumista tai muuta perusteltua tarkoitusta varten. Alle 18-vuotiaiksi tiedettyjen tilaajien henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

Linkit ulkopuolisten ylläpitämille www-sivuille
KKPAT:n www–sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille www-sivuille. KKPAT ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.
« takaisin
BONNIER
Books Finland
 © 2006 Wicanda Oy | Käyttöehdot | Palaute