Listaa kaikki tuotteet  Taide ja musiikki  Historia, kulttuuri ja maantiede
 Historia, kulttuuri ja maantiede
« takaisin
Pommituslentäjät Suomen sodissa 1918-1945


Teos on laaja perusesitys suomalaisista pommituslentäjistä ja koko aselajin kehityksestä 1910-1940-luvuilla. Se on samalla kunnianosoitus kotimaisen pommitusilmailun pioneereille ja lentävälle henkilöstölle.

Ainutlaatuinen kuvitus ja lähteistö nousevat teoksen suunnittelijan ja kuvatoimittajan Kalevi Keskisen yli puolen vuosisadan mittaisesta elämäntyöstä ilmavoimien historian parissa. Kulttuurihistorian maisteri Elias Salmisen kirjoitusmetodi ammentaa vetävän kerronnallisuuden perinteestä.

Tästä yhteistyöstä syntyi upea teos, joka hienosti jatkaa Kustannusosakeyhtiö Tammen sotakirjallisuuden perinteitä Hävittäjälentäjät -teoksen linjoilla.

Kirjan vaikuttava kuva-aineisto käsittää lähes 400 kuvaa muun muassa Puolustusvoimien Kuvakeskuksen, Sota-arkiston, Ilmavoimien, Valtion lentokonetehtaan ja Museoviraston sekä Keski-Suomen ilmailumuseon kokoelmista että yksityishenkilöiltä.

Kirjan formaatti (245 mm x 340 mm, 452 sivua) ja viimeistelty ulkoasu tarjoavat hyvät puitteet ainutlaatuiselle kuvamateriaalille.

Kirja on kotimaista laatutyötä ja sitä on painettu Porvoossa 1900 numeroitua kappaletta. Kirjastomyyjille on 100 kpl erä numeroimatonta painosta.


Tekijäkaksikko eri sukupolvista

Ilmailutoimittaja Kalevi Keskinen (s. 1941) on toiminut kuvatoimittajana 1960-70-lukujen taitteesta alkaen yli 50 kirjaprojektissa. Keskisen suunnittelu- ja aineistonkeruutyö on ollut luomassa pohjaa kotimaisille ilmailukirjoille ja -lehdille, dokumenttielokuville ja myös ilmailumuseotoiminnalle. Kirjan lähteistö perustuu valtaosin Keskisen 1960-2010-luvuilla kokoamaan tieto-, haastattelu- ja kuva-arkistoon. Keskinen on palkittu kirjailijanurastaan Ilmailutoimittajien Follow Me -palkinnolla, ja hän on saanut Lauri Jäntin säätiön kunniakirjan Suomen tietokirjallisuuden edistämisestä.
br/>Kulttuurihistorian maisteri Elias Salminen (s. 1972) on tietokirjailija, joka 2010-luvulla on toimittanut useita Tammen ja WSOY:n sotahistoria-aiheisia arvoteoksia. Salminen on toimittanut kymmeniä populaarihistorian teoksia, kirjoittanut tieteellisiä ja populaareja artikkeleita eri aikakausjulkaisuihin sekä suomentanut poikkitieteellisen Beatles, Britannia ja Yhdysvallat -biografian. Salmisen kirjoitusmetodi välttää teoretisointia ja ammentaa vetävän kerronnallisuuden perinteestä.
Kunnianosoitus kotimaiselle pommitusilmailulle ja kaikille siinä vaikuttaneille.

- Pommituslennoston kehitystie Koivistonsalmen vesikonelentäjistä Bristol Blenheim -suurhankkeeseen ja teknisiinJunkers Ju 88 -syöksypommittajiin
- Kymmenittäin henkeäsalpaavia lentäjä- kertomuksia pommitus- ja tiedustelulennoilta
- Vanhanaikaiset Fokker C.X -syöksypommittajat Itä-Karjalan korpisodassa - Paavo Kahlan uskomaton tarina
- Sukellusveneentorjunnan lentävät syvyyspommittajat
- Saksalaisvaikutus ilmavoimien varhaisvaiheissa, jatkosodan konehankinnoissa ja Os. Kuhlmeyn mukaantulossa - mutta kuinka torjuntavoitto lopulta rakentui Kannaksen ilmatilassa?
- Britannian varhainen pommitustoiminta Suomen alueella ja muu hämärämpi suurvaltapeli - pommitusase geopolitiikan instrumenttina
- Ainutlaatuinen kuvitus ja lähteistö nousevat teoksen suunnittelijan ja kuvatoimittajan, legendaarisen ilmailutoimittaja Kalevi Keskisen yli puolen vuosisadan mittaisesta elämäntyöstä ilmavoimien historian parissa

Kuormanajoa jalkaväen hyväksi sodan ratkaisupaikoissa

Suomalaisten pommituslentäjien työ oli äärimmäistä. Iskuja yksin konein tai koko rykmentin voimalla, välillä ilman hävittäjäsuojaa - ja aina läpi ankaran ilmatorjuntatulen, jota saksalaisetkin pitivät pahempana kuin missään oli kuunaan tavattu. Silti monien lentäjien mukaan pahinta piinaa olivat tuntikausien valokuvauslennot vihollisalueella, viidenkymmenen asteen pakkasessa, paineistamattomissa koneissa, hapertuvien happiletkujen varassa, yhä nopeampien vihollishävittäjien ja ilmatorjunnan armoilla. Kaukotoimintalaivueiden miehiä vaanivat myös kehno sää, yön pimeys, jäätämisilmiö ja polttoaineen loppuminen, pakkolaskut sekä eksyminen syvälle vihollisen selustaan. Joskus ei palattu kotiin ollenkaan tai se vei vuosia.Viime kädessä pommituslentäjien työ oli "kuorman- ajoa" oman jalkaväen hyväksi. Monesti omien pommittajien ilmaantuminen taivaalle nosti mielialaa täysin epätoivoisissa tilanteissa. Pommituslentäjien työn tulokset olivat vaikuttavia, mutta vaikeammin mitattavissa - saati että niistä olisi voitu avoimesti puhua sodanjälkeisinä vuosina. Siksi heistä tiedetään yhä liian vähän.
Pomminheitosta keskitettyihin rykmentti-iskuihin hävittäjäsaatolla

Pommitusilmailun aikakautta Suomen ilmavoimissa kesti 1940-luvun lopulle, jolloin Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta pommituskoneet. Pommituslento- toiminta alkoi jo sisällissodassa keväällä 1918. Tuolloin tähystäjät heittivät pommit ja propagandalehtiset käsin koneesta vihollisen niskaan. Itsenäisyyden levottomina alkuvuosina Koivistonsalmelta tehtiin aina Tarton rauhaan saakka sotalentoja, joiden yhteydessä pudotettiin satoja lentopommeja.

Maailmalla 1920-30-luvuilla pommituskoneet nähtiin italialaisen Giulio DouhetÕn teesien mukaan ylivertaisina sodankäyntilaitteina. "Lentävän tykistön" merkitys korostui Suomenkin ilmavoimien kehittämisessä. Alati supistetut puolustusmäärärahat kuitenkin vaikeuttivat kaikkea varustautumista.Talvisota osoitti, että hävittäjälentokoneita olisi tarvittu enemmän. Pommituslentäjät Suomen sodissa 1918-1945 havainnollistaa, että Suomi olisi tarvinnut lisää sekä hävittäjiä että pommittajia - ajoissa. Rankkojen kehitysvaiheiden summana niiden yhteistoiminnalla saatiin sodan lopulla aikaan hyvin vaikuttavia tuloksia vihollisen pysäyttämiseksi. Torjuntavoitossa on usein painotettu saksalaisen Lento-osasto Kuhlmeyn ratkaisevaa merkitystä, mutta yhtä lailla avainasemaan nousivat Suomen hävittäjä- ja pommituslennostot. Osa suomalaisten pommitustuloksista myös laskettiin saksalaisten aikaansaannoksiksi.
Merilentäjien ja tiedustelulentäjien pommitustoiminta

Pommitustoimintaan keskittyneen Lentorykmentti 4:n neljässä eri laivueessa pelkästään lentävässä henkilökunnassa vaikutti sotavuosina 1939-1945 yli 800 miestä. Nelosrykmenttiläisten lisäksi pommituslentoja tekivät merilentäjät ja tiedustelulentäjät - edelliset sukellusveneentorjunnan syvyyspommituksia, jälkimmäiset häirintä- ja syöksypommituslentoja. Teoksessa käydään läpi meri- ja tiedustelulentäjien vaiheita. Myös pommituslentäjien lukuisia sivutehtäviä rauhanajan vakoilu- lennoista kaukopartiohuoltoon esitellään.

Teoksessa luodaan yleiskatsaus Neuvostoliiton pommitustoimintaan ja saksalaisten lentotoimintaan Suomen alueella. Kaiken taustalta piirtyy esiin Suomen ilmavoimien kehityskertomus lähtien sen perustami- sesta ja kysymyksestä pommitusaseen asemasta siinä. Sotahistorian ja poliittisen historian taustaluvut kytkevät tämän kehityskaaren laajempaan ja kansainväliseen viitekehykseen. Liikkeelle lähdetään 1800-luvun lopulta.
Pommituslentäjät Suomen sodissa 1918-1945

Kirjan koko: 245 x 340 mm Sivumäärä: 452 Kuvitus: noin 400 kuvaa
Teoksen ainutlaatuinen kuvitus on peräisin muun muassa Puolustusvoimien Kuvakeskuksen, Sota-arkiston, Ilmavoimien, Valtion Lentokonetehtaan ja Museoviraston, Keski-Suomen ilmailumuseon kokoelmista sekä yksityishenkilöiltä alan pitkän linjan harrastajista aina tosipaikoissa mukana olleisiin. Lentokonepiirroksista vastaa taiteilija Leslie Quagraine.
Teos on sidottu koviin ylivetokansiin, nahkaselkä pintein ja foliopainatuksin, lukunauha.
Painettu taidepainopaperille.
Painettu 1900 numeroitua kappaletta Porvoossa 2015.
ISBN 978-951-31-6513-0
Kirjan graafinen suunnittelu ja taitto sekä kuvien reproduktio: Jukka Aalto / Armadillo Graphics
Hinta

318 €


- Korottomaan kirjatiliin 17 x 20€/kk, yht 340€
- Laskulla yhdessä erässä, 318.00€
- Jaksotettu käteislasku 6 x 53€, yht 318.00€
Teos on valmis, toimitusaika 1-2 viikkoa.
Postimaksutta, TAMMI - Bonnier Books Finland

Tilaajaetuna veloituksetta:
Helsingin suurpommiukset helmikuussa 1944 -teos
 
« takaisin
BONNIER
Books Finland
 © 2006 Wicanda Oy | Käyttöehdot | Palaute