Listaa kaikki tuotteet  Taide ja musiikki  Historia, kulttuuri ja maantiede
 Lapset ja nuoret
« takaisin
Tietoretki 1−10
 
11.8.2005 TIEDOTE W+G

Sauna, sisu ja Sibelius… Tietoretki-sarja täydentyi
Värikäs Suomi -kirja täydentäää Weilin+Göösin esikoulu- ja peruskouluikäisille julkaisemaa Tietoretki-sarjaa. Hauskasti kuvitetut artikkelit vievät nuoren lukijan tutustumismatkalle kotimaahan ja maamme rikkaaseen kulttuuriin.

Suomi-osassa nuori saa tietää, mitä suomalaisuus on. Hän perehtyy kansalaisten elintapoihin ja perinteisiin, saa tietoa suomen kielestä ja murteista, maamme itsenäisyyden symboleista ja kansallistunnuksista ja jopa omista ylpeyden aiheistamme, joita sauna, sisu, Sibelius ja kaunis luontomme edustavat. Myös kotimaan maantiede ja historia tulevat tutummiksi maakuntien ja kaupunkien esittelyjen ja mielenkiintoisten tapahtuma- ja henkilökuvien myötä.
Asiantuntevien, kuvitettujen artikkeleiden avulla nuori perehtyy myös yhteiskunnallisiin ja historiallisiinkin aiheisiin kuten viikinkien, kuninkaiden ja itsenäistymisen ajan tapahtumiin sekä modernin hyvinvointivaltion syntyyn.

Tietoretki-sarjan seuraava osa Eurooppa ilmestyy lokakuussa ja johdattaa lukijan naapurimaiden kautta tutkimusmatkalle Eurooppaan. Havainnollisten esimerkkien avulla hän tutustuu eri valtioihin ja Euroopan Unioniin. Nuori saa hyödyllistä tietoa maantieteestä, valtioiden historiasta sekä eri kansojen perinteistä, juhlatavoista ja ruokailutottumuksista. Kirja perehdyttää myös antiikin historiaan Kreikassa ja Roomassa. Kirjan loppuun on koottu Euroopan valtioiden liput, pienoiskartat ja tärkeimmät faktatiedot.Viisi osaa valmiina
Tietoretki-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet kirjat Kasvit ja Eläimet sekä Ihminen ja Leikki ja työ. Ensimmäiset kaksi käsittelevät luontoaiheita, jotka etenevät tutuista kasveista ja eläimistä vieraisiin, myös muiden maanosien ja valtamerten lajien kirjoon. Toinen kirjapari käsittelee lapsen lähiympäristöä, kuten lasta itseään, hänen perhettään ja sukupuutaan. Tieto tukee lapsen oppimista ensin leikin ja harrastusten, sitten koulunkäynnin myötä. Kirjat innostavat nuorta löytämään omat harrastuksensa ja vahvuutensa.

Koko perheen tietolukemisto
Eurooppa-osan jälkeen ilmestyvät joulukuussa 2005 Tietoretki-osat Taiteet ja Sanat ja kuvat. Ne johdattavat varhaisnuoren eri taiteenlajien ja viestinnän maailmaan ja aktivoivat häntä luovuuteen. Viimeiset Tietoretki-osat Tekniikka ja Maailma ja avaruus valmistuvat keväällä 2006. Ne vievät lukijan tekniikan, tieteen ja keksintöjen pariin ja tutustuttavat hänet maan ja avaruuden ihmeisiin ja ilmiöihin. Sarja on monipuolinen ja sopii lapsen ensimmäiseksi hakuteokseksi ja koko perheen tietolukemistoksi.
28.10.2004 TIEDOTE W+G

Tietoretki-sarja lapsille ja varhaisnuorille ilmestyi
TIETORETKI on tiedon hankinnan ja omaksumisen väline
Esikoulu- ja kouluikäisen lapsen tiedonjano on valtava. Weilin+Göösin julkaiseman lasten Tietoretki-sarjan lähtökohtana on lapsen ja varhaisnuoren näkökulma ja suomalaisuus. Sarja laajenee lapselle tutusta lähiympäristöstä kohti vieraampia aiheita ja innostaa ja opastaa lasta tiedon lähteille. ”Tietoretki lisää ikäkauteen sopivalla tavalla lapsen tietoja ja ymmärrystä häntä kiinnostavista maailman eri asioista,” toteaa toimituskunnan jäsen, FT Annu Brotherus.
 
Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitoksen lehtorina ja myös esikoulu- ja kouluikäisten lasten toiminnan tutkijana Brotherus on nähnyt, miten innokkaasti lukemaan oppinut lapsi käyttää taitoaan. ”Lapsella on luonnollinen oppimisen tarve, ja tätä tarvetta ohjaa uteliaisuus. Uteliaisuus synnyttää motivaation, joka on luonnollisimmillaan sisäistä, mutta jota voidaan myös ohjata ulkoisesti. Meidän vanhempien ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten tehtävänä on innostaa lapsi tiedon pariin”, hän painottaa. Myös tutkijat korostavat ympäristön ja oppimateriaalin merkitystä lapsen kehityksessä ja oppimisessa.

FT Annu Brotherus, puhe tiedotustilaisuudessa 28.10.
Tietoretki -sarja pyrkii tukemaan oppimista ja innostamaan ja kannustamaan lasta myös tiedon hankkimisessa”, vahvistaa sarjan sisältöön keskittynyt päätoimittaja, FM Anja Schone. Sarja muodostaa 10-osaisen kokonaisuuden, jossa ilmestyy kaksi itsenäistä osaa kerrallaan. Ensimmäinen, juuri valmistunut kirjapari Eläimet ja Kasvit käsittelee luontoaiheita ja etenee tutuista kasveista ja lemmikkieläimistä muiden maanosien ja valtamerten lajien kirjoon. Kirjat kannustavat lasta tarkkailemaan ympäristöään ja pohtimaan myös ihmisen vaikutusta luontoon. Seuraava kirja Ihminen kertoo lapsesta, hänen perheestään ja sukupuustaan sekä ihmisen kehityksestä maapallolla. Kirja kuvaa, miten ihmisen elimistö toimii, mm. tunteita ja aistien toimintaa sekä kertoo, mitä hyvä käytös on. Samanaikaisesti ilmestyvä kirja Leikki ja työ käsittelee hauskasti ja käytännönläheisesti lapsen oppimista leikin, harrastusten ja koulunkäynnin myötä. Kirja innostaa lasta löytämään omat harrastuksensa ja vahvuutensa. Viides osa Suomi kuvaa, mitä kaikkea suomalaisuus on, ja sen pari Eurooppa luo mielenkiintoisen kokonaiskuvan Euroopasta ja sen kulttuureista. Seuraavat osat Taiteet ja Sanat ja kuvat johdattavat lapsen kulttuurin, taiteen ja viestinnän maailmaan innostaen lasta luovuuteen. Tietoretki-kirjat Tekniikka ja Maailma ja avaruus opastavat kiinnostavalla tavalla tekniikan, tieteen ja keksintöjen pariin ja tutustuttavat nuoren lukijan maan ja avaruuden ihmeisiin ja ilmiöihin. Sarja sisältää niin paljon havainnollista ja käytännönläheistä tietoa, että se sopii koko perheen tietolukemistoksi.Tietoretki-sarjan toimituskunta koostuu kasvatustieteen, tietokirjallisuuden ja viestinnän ammattilaisista: FT Annu Brotheruksen ja päätoimittaja, FK Anja Schonen lisäksi mukana ovat WSOY:n apulaisjohtaja, FK Riitta-Liisa Kuosmanen ja WSOY:n tietosanakirjaosaston vetäjä, FM Juha Honkala. Projektista vastaa toimituspäällikkö, KTM Mari Wärri (WSOY).


TIETORETKI-sarjan toimituskunta ja tekijät


Toimituskunta:

Päätoimittaja: viestintäkonsultti, FM Anja Schone
Hän on toimittanut tietokirjoja ja suurteoksia. schone@nettilinja.fi

FT Annu Brotherus, Soveltavan kasvatustieteen laitoksen lehtori, Helsingin yliopisto
Hän toimii myös esikoulu- ja kouluikäisten lasten kasvatuksen ja toiminnan tutkijana. abrother@mappi.helsinki.fi

FM Juha Honkala, Tietosanakirjaosaston päätoimittaja, WSOY
Hän on ollut toimittamassa lukuisia tietosanakirjoja, mm. Weilin+Göösin julkaisemaa Factum-sarjaa.
 
Apulaisjohtaja, FK Riitta-Liisa Kuosmanen, WSOY
Hän on myös WSOY:n suurteososaston johtaja.

Toimitus: © WSOY

Toimituspäällikkö: KTM Mari Wärri, WSOY.

Projektitoimittajat: Leena Jaakola ja Seppo Parkkinen

Kuvatoimitus: Pauli Nieminen, DIASTO OY

Graafinen suunnittelu ja sidosasu: Stina Salin ja Marjatta Lehtonen

Taitto: Marjatta Lehtonen

Kuvankäsittely: Timo Kupula ja Pertti Vehmainen

Julkaisija: ja markkinointi: Weilin+Göös Oy

Painotyö: WS Bookwell Oy. Porvoo 2004.
« takaisin
BONNIER
Books Finland
 © 2006 Wicanda Oy | Käyttöehdot | Palaute