Laskulla lähetysten mukaan
 
Hinta on käteishinta, johon ei lisätä käsittely tms. maksuja. Kustantaja lähettää kaikki valmistuneet, varastossa olevat osat kerralla ja laskun summa määräytyy sen mukaisesti. Eräpäivä on noin 3 viikkoa tilauksen kirjauspäivästä. Ilmestymättömien osien osalta maksu etenee kirjojen valmistumisen mukaisesti, eräpäivä on n. 2 viikkoa kirjalähetyksen saapumisesta.