Listaa kaikki tuotteet  Taide ja musiikki  Historia, kulttuuri ja maantiede
Tilausehdot
Bonnier Books Finland

Toimitusehdot
Tilatut tuotteet toimitetaan postitse. Normaali toimitusaika on n. 2-3 viikkoa. Mikäli lähetyskulut peritään, siitä ilmoitetaan hinta- ja maksuehdoissa. Jos Bonnier Books Finland ei kykene täyttämään sopimusta sen vuoksi, ettei tilattua tavaraa ole saatavilla, on siitä ilmoitettava ostajalle viimeistään 30 päivän kuluttua.

Peruuttaminen
Ostajalla on Kuluttajasuojalain (KSL) 6 luvun 15 pykälän mukaan oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä Bonnier Books Finlandille 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myšs tuotteen palauttaminen. Peruuttamiselle ei tarvita perusteluja tai syitä ja peruuttamisen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Postitse toimitettu tuote on peruutustilanteessa palautettava aina asiakaspalautuksena postitse. 14 päivän määräaikaa laskettaessa ei oteta lukuun sitä päivää, jona tilausvahvistus on annettu tai tuote otettu vastaan. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, tilauksen saa peruuttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Säilyttääkseen peruutusoikeutensa tilaajan on pidettävä tuote vahingoittumattomana (KSL 6 luku 23 §).
Peruuttamisoikeutta ei ole, jos kyseessä on sinetšitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne tai tietokoneohjelma, jonka sinetin kuluttaja on avannut (KLS 6 luku 16 §), tai sähkšisessä muodossa toimitettu kirja, jonka toimitus on aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttamisoikeutta ei ole myšskään silloin, kun kyseessä on kuluttajan erikseen tilaama, personoitu tuote.

Palauttaminen
Jos tilaaja peruuttaa kaupan, hänen on palautettava tuote kohtuullisen ajan kuluessa postitse Bonnier Books Finlandille. Bonnier Books Finlandin on viimeistään 30 päivän kuluttua tuotteen saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava palauttamisesta aiheutuneet postikulut.


« takaisin
BONNIER
Books Finland
 © 2006 Wicanda Oy | Käyttöehdot | Palaute